Noutăți ale Orașul Salcea


Proiect buget 2019


Anunț public privind decizia etapei de încadrare


Orașul Salcea, titular al proiectului “Extindere rețea de canalizare în localitatea Prelipca, orașul Salcea, județul Suceava” propus a fi amplasat în orașul Salcea, sat Prelipca, jud. Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmsv.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Informare Mediu

Informare SGA


Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii De Emitere A Acordului De Mediu


BULETINE DE AVERTIZARE 2019

NOTIFICARE prin care Orasul Salcea solicita decizia de evauare initiala privind realizarea proiectului Construire gradinita cu program normal Mereni Plopeni cu doua sali de grupa, sat mereni oras salcea judetul Suceava


ANUNT ANGAJARE http://posturi.gov.ro/post/muncitor-necalificat-orasul-salcea-suceava/

SPORT SI VOIE BUNA

CALENDARUL ACTIUNILOR DIN CADRUL PROGRAMULUI - LUNA DIASPOREI

Notificare mediu Varatec

Notificare mediu

Notificare mediu 2

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020  link --> M.A.D.R.

Comunicat de Presa – Publicare GS submasuri infrastructura PNDR 2020  link --> Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR)

Modele formulare 2016 - Ordin 2068

Primaria Orașul Salcea

Prezentare Orașul Salcea


Salcea este așezat în Podișul Dragomirnei, subunitate a Podișului Sucevei, într-o regiune climatică specifică dealurilor joase, la care se adaugă influențele scandinavo - baltice. Poziționat în vecinătatea municipiul reședință de județ - Suceava, localitatea este străbătută de DN 29, care asigură legătura cu municipiul Botoșani. Primele documente care vorbesc despre localitatea Salcea datează din secolul XVII. Ulterior Salcea a avut statutul de comună până în 2003, când locuitorii acestei localități s-au pronunțat, prin referendum, pentru ridicarea așezării la rang de oraș de gradul III. Noul oraș are în componența sa fostele sate Plopeni, Salcea și Văratic, iar Prelipca are statut de sat afiliat orașului.

Populația așezării este de aproximativ 8.494 de locuitori, care în cea mai mare parte este de naționalitate română. Există și o comunitate formată din romi, care trăiesc în cartierele Salcea și Văratic. Din punct de vedere religios predomină cultul creștin ortodox, secondat de o serie de culte neoprotestante - Creștini dupa Evanghelie, penticostali, baptiști .